Vložení obrázků do fóra

Vystavil ArSePo ArSePo
Volby

Doporučená maximální šířka obrázků vkládaná na fórum je 1000px

Nedoporučuji formát png, bmp - příliš dlouhé načítání

Celková velikost obrázku povolena maximálně 500 kb - čím menší tím rychlejšíVysvětlivky:
Upload image from my computer: = Nahraj obrázek z mého počítače
Or copy an image from the Internet: = Nebo nahraj obrázek z internetu
Float = umístění obrázku
None - žádné - stejné jako vlevo
Left - vlevo
Center - střed
Right - vpravo

Resize - změň velikost

Insert Image = vlož obrázek
Close = zavřít