Vědec

Next Topic
 
classic Klasický list Seznam threaded Témata
16 zpráv Volby
Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Vědec

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .


Panel pro kariéru

najdete v pravém dolním rohu, nebo ho můžete vyvolat stisknutím klávesy J.


Hledání práce

A. Kliknutím na simíkův počítač.

B. Přes telefon v levém dolní rohu.









Potřebné dovednosti


Zahradničení


Protože k výrobě sér budete potřebovat rostliny.
Uvádím zde i odkaz na sbírku rostlin, kde se dovíte, jak rostliny najít:
Sbírka rostlin

Logika

Kutilství


Návod


Jak získat prvky

Jak získat krystaly

Jak získat kovy
Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

1) Laboratorní technik









Odchod do práce

Až bude čas odchodu do práce, objeví se tato hláška, kde si vyberte Vyrazit společně.






Prodloužení pracovní doby

Přesčasu lze docílit, kliknutím na ukazatel času, viz šipka na obrázku.







Vědecké laboratoře BudoucoSim





Suterén



Patro



Raketa




Květiny slouží pro analýzu a na výrobu sér.








Po příchodu do práce

se v levém horním rohu objeví seznam úkolů.




Stroj pro analýzu


Analyzátor chemikálií








Provádět analýzu
Analyzovat sbírku (kovy, krystaly)
Analyzovat flóru (květiny, ovoce atd.)










Mikroskop










Stroj na experimentování pro vědecké průlomy a na séra


Chemická laboratoř






Experimentovat

Syntetizovat sérum












Stroj pro vědecké průlomy a na výrobu vynálezů


Konstruktér vynálezů













Výroba vynálezu


Nejdříve je třeba učinit vědecký průlom, viz níže: Vědecký průlom.


Udržovač hybnosti

Interakce: Vynalézt zařízení vyrobí (sestrojí) zařízení.









Jakmile je zařízení vyrobeno (sestrojeno), můžete ho uložit do inventáře Simíka nebo ho umístěte ho kdekoli na pracovišti.



Vědecký průlom


Může nastat kdykoli. Stačí když vědec dělá něco, při čem může přemýšlet.

- zahradničení
- čtení
- hře v šachy
- experimentováním a vymýšlením nápadů, viz přístroje výše


Ikonka žárovky u interakce: Zalít




Ikonka žárovky u interakce: Čtení



Ikonka žárovky u interakce: Promýšlet šachové tahy



Pokud se průlom povede, objeví se simíkovi nad hlavou žárovka.




Průlomy








Poznámky v telefonu


Zde najdete seznam se séry a vynálezy, co simík vynalezl.



 

Po kliknutí na název vynálezu či séra se ukáže, které přísady k vyrobení potřebujete.

 




Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

2) Pomocný vynálezce











Vypít nebo darovat sérum




Klikem na spolupracovníka pod interakcí: Přátelské se objeví: Otestovat sérum.










Pokud chcete testovat zkažené sérum, je třeba nejdříve otestovat 3x normální sérum na nějakém simíkovi.








Když simík vypije zkažené sérum sám, objeví se mu emoce: Nesvůj





Syntetizovat zkažené sérum

Po otestování na 3 simích se objeví na stroji: Chemická laboratoř interakce, Syntetizovat zkažené sérum





Otestovat zkažené sérum na ostatních simících najdete pod interakcí: Neplecha






Nový vynález: Simí paprsek












Zmražení

Klikněte na cizího simíka a pak na interakci: Zmrazit

(Simí paprsek musí mít váš simík v inventáři)










Odmražení










Zmražení i odmražení funguje i ve městě.





Nové sérum












Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

3) Kutil začátečník











Vylepšení simího paprsku - proměna











Proměna



Kliknutím na objekt se objeví interakce:  Proměnit

(Simí paprsek musí mít váš simík v inventáři)











Hašení pomocí simího paprsku


Simí paprsek umí uhasit oheň, který způsobil. Po přeměně stropního světla, která se nezadařila, začalo hořet. Kliknutím na hořící světlo se objeví interakce: Uhasit pomocí mrazícího paprsku





Den sbírky




V okolí laboratoře lze sbírat krystaly, lovit ryby. V laboratoři sklízejte rostliny.













Vzorek DNA od simíka (spolupracovníka)


Aby vám spolupracovník dal vzorek DNA, musí být kamarády, jinak vzorek nezískáte.



Interakce Přátelské: Požádat o vzorek DNA









Nové sérum




Růžový parfém



Růži najdete u rostlin v laboratoři.





Nový vynález














Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

4) Analyzátor séra









Sepsat výzkum


Najdete na počítači pod interakcí: Kariéra




Příkazy kolegům


Můžete poslat kolegy zahradničit





Vylepšení simího paprsku - převléct




Simí paprsek položte na konstruktéra vynálezů a klikněte na: Vylepšit






Klikněte na nějakého simíka a pak na interakci: Ovládnutí mysli

(Simí paprsek musí mít váš simík v inventáři)













Nové sérum






Simík otestoval sérum sám na sobě.








Nový vynález


























Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

5) Inovátor technologií









Příkazy kolegům






Vylepšení simího paprsku - úklid




Simí paprsek položte na konstruktéra vynálezů a klikněte na: Vylepšit





Klikněte na nějakého simíka a pak na interakci: Ovládnutí mysli

(Simí paprsek musí mít váš simík v inventáři)













Nové sérum








Nový vynález





















Když se klonování nezadaří...








Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

6) Ufolog




 






Vylepšení simího paprsku - sednout




Simí paprsek položte na konstruktéra vynálezů a klikněte na: Vylepšit





Klikněte na nějakého simíka a pak na interakci: Ovládnutí mysli

(Simí paprsek musí mít váš simík v inventáři)







Příkaz panikařit



Tento úkol znamená nejprve zvolit
Ovládnutí mysli: sednout
a pak
Ovládnutí mysli: uklízet




Nový vynález














Nové sérum


















Asi po simí hodině účinek séra vyprchá a simík je opět normální.






Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

7) Vedoucí laboratoře









Nový pracovní oděv







Příkazy kolegům







Nová interakce u přístroje







Vylepšení simího paprsku - jíst






Klikněte na nějakého simíka a pak na interakci: Ovládnutí mysli

(Simí paprsek musí mít váš simík v inventáři)









Nové sérum








Nové sérum





Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

8) Průkopník nových technologií








Vylepšení simího paprsku - spát






Klikněte na nějakého simíka a pak na interakci: Ovládnutí mysli

(Simí paprsek musí mít váš simík v inventáři)









Vylepšení satelitní antény


Přetáhněte anténu na konstruktéra vynálezů a klikněte na: Vylepšit satelitní anténu





Anténu pak sundejte z konstruktéra vynálezů.

Nová interakce












Vylepšení klonovacího přístroje


Přetáhněte klonovací přístroj na konstruktéra vynálezů a klikněte na: Vylepšit klonovací přístroj





Klonovací přístroj pak sundejte z konstruktéra vynálezů.

Nová interakce







Nové sérum









Nové sérum






Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

9) Šílený vědec








Vylepšení simího paprsku - panika


Simí paprsek položte na konstruktéra vynálezů a klikněte na: Vylepšit





Klikněte na nějakého simíka a pak na interakci: Ovládnutí mysli

(Simí paprsek musí mít váš simík v inventáři)










Nové sérum








Nové sérum






Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

10) Badatel jiného světa














Příkazy kolegům






Vylepšení simího paprsku - proměna simíka






Klikněte na nějakého simíka a pak na interakci: Proměnit

(Simí paprsek musí mít váš simík v inventáři)



Před proměnou



Po proměně




Vylepšení generátoru červích děr


Umístěte generátor červích děr na konstruktér vynálezů.



Klikněte na konstruktér vynálezů a vyberte volbu

Vylepšit generátor červích děr Elektroflux

Pak generátor umístěte zpět na pracoviště.

Nová interakce: Vydat se do mimozemského světa  umožňuje cestovat a Sixam



Více o cestování na Sixam najdete na našem blogu ZDE



Nové sérum








Nové sérum







Nové sérum







Přísady do sér najdete na Sixamu.

  


Návod na květinu smrti
Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

Party na Sixamu


Party na Sixamu se objeví na 10. úrovní vědce a vylepšeným Generátorem červích děr.

Party se neobjeví hned. Pár dní je třeba chodit se simíkem do práce.



Vydejte se skrze Generátor červích děr na Sixam.



Zde vás čeká party mimozemšťanů + úkoly. Zase úkoly a docela otravné. Jste na party a musíte pracovat  






Mimozemský kráter je tohle.






Pár foteček z mejdanu















Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

SÉRA


SÉRA    
     
Název + přísady Účinky Úroveň vědce
     

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

10

Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

VYNÁLEZY





VYLEPŠENÍ SIMÍHO PAPRSKU


Úroveň 3 - Proměnit předměty
Úroveň 4 - Ovládnutí: Převléct
Úroveň 5 - Ovládnutí: Úklid
Úroveň 6 - Ovládnutí: Sednout
Úroveň 7 - Ovládnutí: Jíst
Úroveň 8 - Ovládnutí: Spát
Úroveň 9 - Ovládnutí: Panika
Úroveň 10 - Proměna simíka


VYLEPŠENÍ ANTÉNY


Úroveň 8 - Pátrat po místních mimozemšťanech



VYLEPŠENÍ KLONOVACÍHO PŘÍSTROJE


Úroveň 8 - Klonovat simíka


VYLEPŠENÍ GENERÁTORU ČERVÍCH DĚR


Úroveň 10 - Vydat se do mimozemského světa
Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

Oblečení a doplňky pro vědce








Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Vědec

Sonia
Administrátor
Téma je dokončeno.