Fotografování

Next Topic
 
classic Klasický list Seznam threaded Témata
7 zpráv Volby
Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Fotografování

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Fotografování

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
Zdokonalovat fotografování, až na úroveň 5, můžete následujícími způsoby:

- fotografováním
- pořizováním kvalitnější fotografické výbavy a práce s ní
- experimentováním s různým nastavením fotografií
- tvorba self snímků mobilem


Čím fotografovat


Fotoaparátem

K dispozici jsou tři druhy.

 

 Kvalitu fotoaparátu určuje jeho pořizovací cena.
Od kvality fotoaparátu se odvíjí kvalita fotografií, resp. možnosti, jak objekt vyfotografovat.

Fotit lze

- jiné Simíky
- sebe s jiným Simíkem
- cokoliv

Prostřednictvím fotostudia Cvak a blesk

 

Fotit lze

- jiné Simíky
- skupinku dospělých Simíků
- skupinku dětí

Pro tvorbu fotografií je možno nastavovat různá pozadí fotostudia.


Fotoaparáty i fotostudio koupíte v režimu stavby v kategorii Koníčky a dovednosti v záložce Kreativita.
Fotoaparát v mobilním telefonu

Prostřednictvím mobilního telefonu lze

- udělat si selfie 
(vyfotit sám sebe)
- vyfotit se s      
(vyfotit se s jiným Simíkem)
- vyfotit...          
(vyfotit jiného Simíka)
- vyfotit             
(vyfotit cokoli)


Kvalita fotografií

Vyfocené fotografie najdete v inventáři Simíka.Od kvality fotografií se odvíjí jednak způsob, jakým lze následně fotografii upravit,
jednak cena fotografie, pokud se ji rozhodnete prodat.

Kliknete-li na fotografii v inventáři, zobrazí se nabídka Filtrů.

Pokud je kvalita fotografie mizerná, viz. obrázek, bude nabídka filtrů neaktivní.
Aby bylo možno použít filtry, musí být kvalita fotografie normální a lepší.


Fotografie, které najdete v inventáři, můžete pověsit na zeď.

Kliknete-li na fotografii visící na zdi, budete mít k dispozici celou řadou interakcí.

- přidat rámeček
- použít filtr - fotografii můžete znovu upravit pomocí filtrů
- vytvořit si kopii
- prodat ji  - můžete ji prodat, nemusíte vlastnit obchod
- dát ji do prodeje - máte-li obchod, můžete fotografie prodávat v obchodě

Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Fotografování

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
Jak nastavit různá pozadí ve fotostudiu Cvak a blesk

Klikněte na studio a zvolte interakci  Vybrat pozadíK dispozici jsou

- bílé
- cihlová zeď
- obloha
- venkovní
- večírek
- voda
- černé
- šedéOdpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Fotografování

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
Jak fotografovat

Fotostudio Cvak a blesk

Fotostudio můžete používat jak na domácím pozemku, tak i v obchodě, pokud vlastníte obchod.

Klikněte na studio


1) Zvolte pozadí
2) Vyberte si jednu z možností  -  Vyfotit (jednoho Simíka) nebo Udělat skupinovou fotografii dospělých nebo dětí. Nejsou-li objekty k focení v dosahu, bude nabídka neaktivní.Vyberte Simíka nebo Simíky, které chcete fotografovat.Jakmile se Simík, kterého chcete fotografovat, postaví před fotoaparát, zapózuje.

Pózy jsou nahodilé, nedají se ovlivnit. Pokud se vám póza nelíbí, zopakujte výběr Simíka a počkejte,
zda se vám další póza bude více líbit.Jste-li s pózou spokojeni, ukotvěte záběr fotoaparátu kliknutím.
Jakmile záběr ukotvíte, budete moci používat ovládací prvky fotoaparátu.


Nastavení velikosti fotografie

V levém dolním rohu vyberte kliknutím na rámeček velikost fotografie

- malá
- střední
- velká
Nastavení orientace fotografie

Kliknutím na šipku v kruhu změníte orientaci fotografie

- na výšku
- na šířku
Nastavení záběru

Směrovými šipkami nebo písmeny W, S, A, D můžete korigovat záběr do stran nebo nahoru a dolu.
Nastavení vzdálenosti záběru (zoom)

Jezdcem na pravé straně záběr přibližuje nebo vzdalujete.
Nastavení filtru

Klikněte v levé části na ikonu filtrů a vyberte si filtr.


Nastavení blesku

Kliknutím na ikonu s bleskem můžete zapnot nebo vypnout funkci blesku.
Ovlivňuje jas fotografie.
Vyfocení

Jste-li spokojeni s nastavením, klikněte na ikonu fotoaparátu nebo stiskněte klávesu C.

Právě vyfocenou fotografii najdete v inventáři Simíka.Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Fotografování

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
Jak fotografovat

Fotoaparátem

Digitální fotoaparát Lehoučko lehčíK dispozici jsou funkce

- jedna velikost obrázku
- orientace fotografie
- funkce blesku
- směrové šipky pro nastavení záběru
- filtry
Poměrně průměrný digitální fotoaparát
K dispozici jsou funkce

- dvě velikosti obrázku
- orientace fotografie
- funkce blesku
- směrové šipky pro nastavení záběru
- filtry
- zoom - přiblížení a vzdálení obrazu
Digitální fotoaparát Obdivovaný obraz

K dispozici jsou funkce

- tři velikosti obrázku
- orientace fotografie
- funkce blesku
- směrové šipky pro nastavení záběru
- filtry
- zoom - přiblížení a vzdálení obrazu
Chcete-li používat fotoaparát k focení, musí ho mít Simík v inventáři.

V inventáři Simíka klikněte na fotoaparát a zvolte buď interakci pro focení čehokoli - Vyfotit
nebo interakce pro focení Simíků.
Interakcí pro vyfocení čehokoli, můžete vyfotit i jakého-li Simíka, pokud se nachází v místě,
kde fotografujete. Najedte na Simíka  stejně jako na ostatní objekty.


Interakce Vyfotit se s...

Vyfotíte sebe a jiného Simíka.
Fotoaparátem v mobilním telefonu

viz. začátek průvodce
Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Fotografování

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
Přehled 5 úrovní fotografování


Úroveň 1

 


Úroveň 2


 


Úroveň 3

 


Úroveň 4


 


Úroveň 5

 


Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Fotografování

moni
Administrátor

Vyhrazeno pro případné doplnění tématu.