Detektiv

classic Klasický list Seznam threaded Témata
10 zpráv Volby
Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Detektiv

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Detektiv

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
Panel kariéry

najdete v pravém dolním rohu obrazovky.
Lze ho vyvolat i stisknutím klávesy J.Panel kariéry vás bude informovat o

- pracovním zařazení (pozici)
- pracovních dnech
- pracovní době
- nároku na dovolenou
- odměně za hodinu vykonané práce
- požadavcích na povýšení


Jak získat práci Detektiva


1. Prostřednictvím počítače
2. Prostřednictvím telefonuChcete-li být úspěšní v kariéře, plňte úkoly potřebné pro povýšení a dbejte na
udržování pozitivních emocí Simíka.


Vhodná nálada pro pracovní výkon je

Soustředěný


Jak dostat Simíka do nálady Soustředěný

Nejjednodušší a nejrychlejší je, když si Simík před odchodem do práce uvaří a vypije

Černočerný čaj

Při odchodu Simíka do práce budete mít na výběr, zda jít do práce s ním nebo ho poslat samotného.

Chcete-li prožít pracovní den se Simíkem, vyberte volbu Vyrazit společně.
Jak si vzít dovolenou


Klikněte na telefon a vyberte volbu Vzít si dovolenou.
Práce přesčas a předčasný odchod z práce


Chcete-li pracovat přesčas nebo naopak odejít z práce dříve, klikněte na kolečko s časem.

Následně z tabulky vyberte, co potřebujete.
Zvolit musíte dříve než skoční pracovní doba.


Panel pracovních úkolů

Jakmile Simík dorazí do práce, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky
panel s pracovními úkoly a ukazatelem času.

Chcete-li povýšit, je třeba plnit pracovní úkoly.

 

Najedete-li kurzorem myši na úkol, zobrazí se nápověda, jak postupovat pro splnění úkolu.


Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Detektiv

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

Nezbytné pracovní pomůcky pro práci detektiva


Přijímací stanice

Jejím prostřednictvím můžete

- prohledat podezřelého
- sejmout otisky prstů
- udělat identifikační fotografii
Kliknutím na každou jednu volbu se zobrazí tabulka, ze které vyberete Simíka, se kterým
chcete úkon provádět.Výše uvedené interakce jsou k dispozici i při kliknutí na Simíky v oranžovém, případně na podezřelého, kterého jste zatkli.

Výslechový stůl

Jeho prostřednictvím můžete vyslechnout podezřelého, kterého jste zatkli a určit, zda je vinen.
Interakce je k dispozici i při kliknutí na zatčeného Simíka.
Analyzátor chemikálií

Jeho prostřednictvím lze analyzovat nashromážděné důkazy.

Analýza důkazů, které najdete na místě činu, může odhalit stopy, které pomohou při vypátrání pachatele.Mapa zločinu


Kliknutím na mapu zločinu budou k dispozici různé interakce podle konkrétního vývoje situace.

Pracovní pozice kariéry Detektiv1. pracovní pozice

Kadet
Na panelu kariéry sledujte úkoly, které musíte splnit pro další povýšení.

- splnit denní úkol - Aktivně se věnovat detektivní práci - celkem 2 dny
- mít pracovní výkon na maximum

 

Tyto dva pracovní dny slouží pro seznámení Simíka se základy práce detektiva.


Vliv na pracovní výkon má

- chození do práce v dobré náladě
- plnění denních úkolů
- udržování dobrých vztahů se spolupracovníky
1. den

Budete přivítáni ve sboru a dostanete novou uniformu.


V levém horním rohu sledujte úkoly a postupujte podle pokynů u nich uvedených.
Počítačem bude Simíkovi přidělen případ.

Klikněte na počítač a vyberte volbu Nechat si přidělit případ.
Napřed budete jen pomáhat, než budete moci řešit vlastní případ.
Jak se dostat na místo činu

Na místo činu můžete cestovat až poté, co bude Simíkovi přidělen případ.

Klikněte na mapu zločinu a vyberte volbu Cestovat na místo činu.
Interakce pro cestování na místo činu je k dispozici i na počítači.
Co dělat na místě činu

- vyslechněte svědky
- fotografujte důkazy
- sbírejte důkazy
- hledejte stopy
- snímejte otisky  (dostupné až na vyšší pracovní pozici)

Jakmile uvidíte na zemi různé malůvky, klikněte na ně.

Napřed důkaz vyfoťte a potom ho seberte.
Fotografie i důkaz se uloží do inventáře Simíka.

Jak snímat otisky

Uvidíte-li v místnoti rozbitý přístroj, klikněte na něj a vyberte volbu
Prášek na sejmutí otisků prstů.Následně ho najdete v inventáři Simíka.
Nachází-li se na místě civilista, klikněte na něj a vyberte volbu Zapsat výpověd svědka.
Výpověď svědka se uloží do inventáře Simíka.


Jak hledat stopy na místě činu

Na libovolném místě klikněte na zem a vyberte volbu Hledat důkazy.
Objeví se žlutý kruh, který vymezuje prostor, kde jsou právě vyhledávány stopy.
Budete-li úspěšní, objeví se různé stopy.


Se stopou se pracuje stějně jako s důkazem.

Klikněte na ní, napřed jí vyfotografujte a teprve poté ji seberte.
Jak se vrátit zpět na staniciKlikněte na Simíka a vyberte volbu Vrátit se na policejní stanici.
Po návratu na policejní stanici je čas na analyzování sesbíraných důkazů.Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Detektiv

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
Nezapomeňte plnit pracovní úkoly, které se zobrazují v levém horním rohu obrazovky.
Jak analyzovat důkazy

1) prostřednictvím Analyzátoru chemikálí   -  slouží ke zkoumání důkazů a otisků prstů
2) prostřednictvím počítače  -  slouží k vyhodnocení fotografií a svědeckých výpovědí


Klikněte na Analyzátor chemikálií, vyberte volbu Analyzovat důkazy
a z tabulky vyberte důkaz, který chcete analyzovat.Analyzovaný důkaz najdete opět v inventáři Simíka.


Klikněte na počítač, vyberte volbu Dohledat informace v policejní databázi...
a z tabulky vyberte, co chcete dohledat.


Analyzované fotografie a svědecké výpovědi najdete opět v inventáři Simíka.


Tímto je výuková lekce prvního dne vyčerpána.
Nyní pokračujte v práci s již zadrženými zločinci.

Klikněte buď na konkrétního zločince nebo na přijímací stanici a

- prohledejte podezřelého
- udělejte identifikační fotografii...
- sejměte otisky prstů...
Budete-li mít za úkol zapsat nahlášení zločinu, běžte na recepci, klikněte zde na Simíka - civilistu a vyberte volbu
 Zapsat nahlášení zločinu.Uštěpačných poznámek si nevšímejte     Žádný učený z nebe nespadl.

Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Detektiv

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
2. den
Program dnešního dne je

- jít na obchůzku
- vypátrat a zatknout podezřelého


Obchůzka

Klikněte buď na mapu zločinu nebo na počítač a vyberte interakci
Jít na obchůzku


I při obchůzce je třeba plnit úkoly zobrazující se v levém horním rohu obrazovky.
Klikněte na kolemjdoucího Simíka a povídejte se s ním.
V případě, že provedl nějaký přestupek, bude k dispozici interakce Dát pokutu.Při provádění policejní obchůzky Simík objevuje stopy.
O tom je informován v pravém horním rohu obrazovky.Přehled všech stop najde v poznámkách v telefonu.

Klikněte v telefonu na ikonu Otevřít poznámky.Návrat na policejní stanici


Klikněte na zem nebo na Simíka a vyberte interakci
Vrátit se na policejní stanici.
Jak vypátrat a zatknout podezřelého


Simík našel při obchůzce dostatek stop, na jejichž základě může vyhlásit pátrání.
Jak vyhlásit pátrání

Klikněte na mapu zločinu a zvolte interakci  Vyhlásit policejní pátrání.Budete přeneseni do terénu, kde za pomoci poznámek v telefonu budete hledat podezřelého.
Vyptávejte se Simíků na podezřelého, třeba se něco důležitého dozvíte.
Podle poznámek v telefonu hledejte osobu, která odpovídá popisu.


Budete-li přesvědčeni, že jste našli podezřelého, klikněte na něj a vyberte volbu
Zatknout.Jakmile proběhne zatčení podezřelého, budete přeneseni zpět na policejní stanici i s podezřelým...Kliknete-li nyní na podezřelého, máte k dispozici následující interakce...

- otisk prstu
- prohledat podezřelého
- udělat identifikační fotografii
- zavřít do celyProveďte s podezřelým celou proceduru u přijímací stanice.
Nezapomeňte udržovat vztahy se svými kolegy na pracovišti.

Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Detektiv

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
2. pracovní pozice

Strážník


 


Úkoly pro povýšení

- vyrazit na místo činu
- jít na obchůzku
- mít pracovní výkon na maximum

Po příchodu do práce dostanete konečně svůj první vysněný případ...1. Nechte si počítačem přidělit případ

Jakmile dostanete případ, vyčistí se mapa zločinu.


2. Připravte mapu případu

Klikněte na mapu zločinu a zvolte interkaci Připravit mapu případu.

Znovu klikněte na mapu zločinu.
Pokud nebudete mít dost stop pro nalezení podezřelého, nebudete moc Vyhlásit policejní pátrání.

3. Shromážděte stopy

- cestováním na místo činu
- obchůzkou
- pomocí dedukce
4. Analyzujte shromážděné stopy


prostřednictvím analyzátoru chemikálií nebo prostřednictvím počítače.
Analyzujte co nejvíce získaných stop.

5. Přidejte stopy na mapu zločinu

Na mapu zločinu lze umístít pouze stopy, které byly analyzovány.
Klikněte na mapu zločinu a vyberte volbu Přidat stopy.
Přidejte na mapu zločinu nejlépe všechny analyzované stopy.
6. Vyhlašte policejní pátrání
7. Najděte a zatkněte podezřelého

8. Vyslechněte podezřeléhoKlikněte na podetřelého nebo na výslechový stůl a vyberte interakci Vyslechnout podezřelého.
Jakmile bude podzřelý sedět u vyšetřovacího stolu, klikněte na něj.

K dispozici budou tři metody provádění výslechu.

- důkaz
- hodný polda
- zlý polda
Interakce pro důkazy
Interakce pro hodný polda...
Interakce pro zlý polda...


Způsob provádění důkazů má vliv na stav podezřelého Simíka.

Jak na něj provádění důkazů působí, zjistíte v panelu podezřelého Simíka, který se nachází uprostřed horní obrazovky.

 


A kruciš, vypadá to, že Krabat šlápl vedle...
Honem rychle Helenu propustit a dělat mrtvého brouka. Snad si náčelník tohoto přehmatu nevšimne...
Nevinná Helena je propuštěna a teď honem znovu do terénu najít správného podezřelého.


A takhle by to mělo vypadat na konci výslechu u správného podezřelého.
Je-li podezřelý vinen, klikněte na něj a Vydolujte z něho přiznání.Vydolováním přiznání je výslech ukončen.


9. Zavřete zločince do cely

Po ukončení výslechu klikněte na zločince a zavřete ho do cely, případně s ním proveďte další úkony dle nabídky interakcí...
Zavřením zločince do cely je případ uzavřen.Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Detektiv

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
3. pracovní pozice

Desátník
 


Úkoly pro povýšení

- vyslechnout podezřelého
- mít pracovní výkon na maximu


V inventáři domácnosti najdete bonusové předměty.
4. pracovní pozice


Detektiv
 


Úkoly pro povýšení

- vyřešit jeden případ
- mít pracovní výkon na maximum


V režimu stavby jsou přístupné následující objekty
5. pracovní pozice

Zkušený detektiv
 


Úkoly pro povýšení

- vyřešit dva případy
- mít pracovní výkon na maximum


V inventáři domácnosti najdete
V režimu stavby najdete zpřístupněné okno
A do práce budete mít nový oděv

Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Detektiv

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
6. pracovní pozice

SeržantÚkoly pro povýšení


- vyřešit tři případy
- mít pracovní výkon na maximum

V inventáři domácnosti najdete bonusové předměty.

7. pracovní pozice

Poručík
 


Úkoly pro povýšení


- vyřešit čtyři případy
- mít pracovní výkon na maximum

V inventáři domácnosti najdete bonusové předměty.

8. pracovní pozice

Kapitán
 


Úkoly pro povýšení


- vyřešit pět případů
- mít pracovní výkon na maximum

V inventáři domácnosti najdete bonusové předměty.

9. pracovní pozice

Plukovník
 Úkoly pro povýšení


- vyřešit šest případů
- mít pracovní výkon na maximum

V inventáři domácnosti najdete bonusové předměty.

10. pracovní pozice

Náčelník
 


V inventáři domácnosti najdete bonusové předměty
Dostanete nový kariérní oblek pro náčelníka


Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Detektiv

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

Užitečné informace


Nedokončí-li Simík výslech podezřelého kvůli konci pracovní doby, najde druhý den
ráno stát podezřelého před policejní stanicí.

Výslech musí provést znovu.
Jestli podezřelého usvědčí, ale nestihne ho zavřít do cely, najde ho ráno opět před policejní stanicí.
Jakmile použije interakci Vyslechnout podezřelého a podezřelý se usadí k výslechovému stolu, nemusí výslech opakovat,
protože hra si pamatuje, že byl již usvědčen.
Nenechte se zmást popisem pachatele, který máte v poznámkách v telefonu.

Z valné většiny odpovídá popis poznámkám. Nicméně se mi stalo, že jsem hledala muže se šedivými vlasy
a nakonec vypadal takto.  Nicméně podle obočí bylo vidět, že by měl šedivé vlasy, kdyby neměl hlavu holou.Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Detektiv

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

Téma dokončenoMáte-li ke kariéře Detektiv poznatky, které zde nejsou uvedeny, uveďte je prosím do komentáře.

Děkujeme