Byznysmen

classic Klasický list Seznam threaded Témata
7 zpráv Volby
Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Byznysmen

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Byznysmen

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

Kariéra přidána prostřednictvím aktualizace základní hry ze dne 16. 12. 2014


Panel kariéry

najdete v pravém dolním rohu obrazovky.
Lze ho vyvolat i stisknutím klávesy J.




Panel kariéry vás bude informovat o

- pracovním zařazení (pozici)
- pracovních dnech
- pracovní době
- nároku na dovolenou
- odměně za hodinu vykonané práce
- požadavcích na povýšení


Jak získat práci Byznysmena

1. Prostřednictvím počítače
2. Prostřednictvím telefonu




Nezbytné dovednosti

- charisma
- logika

Chcete-li být úspěšní v kariéře, plňte úkoly potřebné pro povýšení a dbejte na
udržování pozitivních emocí Simíka.


Vhodné nálady pro pracovní výkon jsou


Plný energie (pracovní pozice 1 - 4)

Jak dostat Simíka do nálady plný energie.

Nejjednodušší a nejrychlejší je, když si Simík před odchodem do práce uvaří a vypije
Rychlý čaj Oolong.




Nebo se  vysprchuje  - Rychlá sprcha


Sebevědomý (pracovní pozice 5 - 6)

Jak dostat Simíka do sebevědomé nálady.

Nejjednodušší a nejrychlejší je, když si Simík před odchodem do práce uvaří a vypije Horký čaj Earl grey




Soustředěný  (pracovní pozice 7 -10 Investor)

Nejjednodušší a nejrychlejší je, když si Simík před odchodem do práce uvaří a vypije Černočerný čaj.




Po odchodu Simíka do práce bude aktivní ikona panáčku na ovládacím panelu.




Kliknutím na tuto ikonu si můžete vybrat, jakým způsobem chcete pracovat.




Základní způsoby jsou

- normální
- pohoda a klídek
- tvrdě pracovat
- povídat si s kolegy


Může se objevit i způsob práce související s momentální náladou (emocí) Simíka.

Například

Alfréd byl naštvaný a tak má možnost Křičet na kolegy.




Alfréd se nudil a tak má možnost  Prohlížet si stránky na webu




Jaký význam má vybírat způsob práce...

I když je Simík v práci, můžete tím ovlivnit zvyšování svých dovedností, společenskost, emoce, výkon práce.

Najedete-li si kurzorem na způsob práce, zobrazí se, co tím bude ovlivněno.


Například








Jak si vzít dovolenou

Klikněte na telefon a vyberte volbu Vzít si dovolenou.


Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Byznysmen

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
Pracovní pozice kariéry Byznysmen


1. pracovní pozice

Pracovník podatelny


Na panelu kariéry sledujte úkoly, které musíte splnit do dalšího povýšení.

- splnit denní úkol - Vyplňovat zprávy
- mít pracovní výkon na maximum

 


Najedete-li kurzorem na Výkon, zobrazí se, co musíte udělat pro maximální kariérní výkon.

- nálada Plný energie
- vyplňovat zprávy




Jak Simíka dostat do nálady Plný energie.




Nejjednodušší způsob je nechat Simíka před odchodem do práce se

-  vysprchovat  - Rychlá sprcha

nebo

-  vypít čaj  -  Rychlý čaj Oolong




Jak vyplňovat zprávy - denní úkol

Interakce na počítači - záložka Web





2. pracovní pozice

Asistent


 


Úkoly pro povýšení

- dosáhnout 2. úrovně v dovednosti charisma
- mít pracovní výkon na maximum
- vyplňovat zprávy - denní úkol


V inventáři domácnosti najdete kariérní předmět  Jmenovka na stůl




K dispozici je

- nová interakce   -  Dělat si legraci z korporátních poskoků




- nové oblečení v nástroji Vytvořit Simíka.




3. pracovní pozice

Asistent manažera


 


Úkoly pro povýšení

- dosáhnout 2. úrovně v dovednosti charisma
- dosáhnout 2. úrovně v dovednosti logika
- mít pracovní výkon na maximum
- vyplňovat zprávy - denní úkol


V inventáři domácnosti najdete kariérní předmět   Cena za P.R.O.D.E.J.




- nová interakce   -  Napodobovat šéfa




4. pracovní pozice

Pomocný manažer


 


Úkoly pro povýšení

- dosáhnout 3. úrovně v dovednosti charisma
- dosáhnout 2. úrovně v dovednosti logika
- mít pracovní výkon na maximum
- vyplňovat zprávy - denní úkol


Nová interakce  -  Vytahovat se pracovní pozicí

Poznámka: Ve hře se mi ani jednou nenabídla.


Simík však nahodil nový oblek do práce.




5. pracovní pozice

Regionální manažer


 


Úkoly pro povýšení

- dosáhnout 4. úrovně v dovednosti charisma
- dosáhnout 2. úrovně v dovednosti logika
- mít pracovní výkon na maximum
- vyplňovat zprávy - denní úkol

Nová ideální nálada Sebevědomý, potřebná k pracovnímu výkonu.

Jak dostat Simíka do sebevědomé nálady

Nejjednodušší způsob je nechat Simíka před odchodem do práce vypít Horký čaj Earl grey




V inventáři domácnosti najdete kariérní předmět  Prezentace koláčového grafu




- nové oblečení v nástroji Vytvořit Simíka




- nová interakce  -  Nabídnout radu ohledně kariéry

Poznámka: Zatím se mi nenabídla. Zřejmě se jedná o interakci mezi Simíky se shodnou kariérou.



6. pracovní pozice

Senior manažer


Před dokončením 6. pozice si hru uložte, protože po splnění požadavků pro povýšení,
dostane Simík na výběr ze dvou možných profesí.


 

Úkoly pro povýšení


- dosáhnout 4. úrovně v dovednosti charisma
- dosáhnout 4. úrovně v dovednosti logika
- mít pracovní výkon na maximum
- vyplňovat zprávy - denní úkol


V inventáři domácnosti najdete kariérní předmět  Zenová zahrádka Miniaturní klid



Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Byznysmen

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .
Dosáhli jste na vrchol 6.pozice a než budete povýšeni, musí se Simík rozhodnout, jakým směrem by chtěl,
aby se jeho kariéra ubírala.


Může se vydat na dráhu Management nebo Investor.



Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Byznysmen

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

Investor


7. pracovní pozice

Obchodník s termínovanými komoditami


 


Úkoly pro povýšení

- dosáhnout 5. úrovně v dovednosti charisma
- dosáhnout 6. úrovně v dovednosti logika
- mít pracovní výkon na maximum
- sledovat akcie  - denní úkol


V inventáři domácnosti najdete kariérní předmět  Osobní zobrazovač kurzu akcií Šéfotron




Jak sledovat akcie

Na počítači vybrat z kategorie Web interakci Studovat akcie




Jak dostat Simíka do soustředěné nálady

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je nechat Simíka před odchodem do práce vypít Černočerný čaj.




K dispozici je nová interakce  Investovat do akcií.


Jak investovat

Klikněte na počítač a z kategorie Web vyberte volbu Investovat do akcií




Následně vyberte jakou částku chcete investovat.



Poté nezbývá než čekat, jak obchod dopadne.
Na výsledek obchodu budete upozorněni v panelu Upozornění v pravém horním rohu.
Čekat můžete i několik dnů.




O výsledku obchodu budete informováni upozorněním v pravém horním rohu obrazovky.
Bohužel se v případě uvedeném níže nezobrazila částka, takže není zřejmé na první pohled, kolik se na účet Simíka připsalo zpátky.
Porovnáním konečného zůstatku účtu po provedení obchodu a zůstatku po dokončení obchodu činila návratnost 3.253 siml. při vkladu 5.000 siml.





8. pracovní pozice

Manažer Hedgeového fondu


 


Úkoly pro povýšení

- dosáhnout 6. úrovně v dovednosti charisma
- dosáhnout 8. úrovně v dovednosti logika
- mít pracovní výkon na maximum
- sledovat akcie  - denní úkol


V inventáři domácnosti najdete kariérní předmět  Sada psacích potřeb Šéfotron




K dispozici jsou

- nové oblečení v nástroji Vytvořit Simíka




- nová interakce  Dát falešné investiční tipy





9. pracovní pozice

Korporátní drsňák


 


Úkoly pro povýšení

- dosáhnout 8. úrovně v dovednosti charisma
- dosáhnout 10. úrovně v dovednosti logika
- mít pracovní výkon na maximum
- sledovat akcie  - denní úkol


V inventáři domácnosti najdete kariérní předmět  Magazín Čas




10. pracovní pozice

Andělský investor



 




Úkoly pro povýšení

- mít pracovní výkon na maximum
- splnit denní úkol


V inventáři domácnosti najdete kariérní předmět  Pracovní stůl Šéfotron




Nové kariérní oblečení





____________________________________

Bonus Investor


Má-li Simík pocit, že si zaslouží speciální finanční bonus, může zkusit požádat zaměstnavatele.
Žádost je třeba učinit telefonicky.
Zaměstnavatel může a nemusí žádosti vyhovět.

Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Byznysmen

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

Management



7. pracovní pozice

Víceprezident



 


Úkoly pro povýšení

- dosáhnout 6. úrovně v dovednosti charisma
- dosáhnout 5. úrovně v dovednosti logika
- mít pracovní výkon na maximum
- volat klientům  - denní úkol


V inventáři domácnosti najdete kariérní předmět  Trůn ke kancelářskému stolu Šéfotron




Jak dostat Simíka do sebevědomé nálady


Nejjednodušší způsob je nechat Simíka před odchodem do práce vypít Horký čaj Earl grey




Jak splnit denní úkol  Volat klientům


Na telefonu vybrat interakci  Volat klientům.

Je možné, že před absolvováním prvního pracovního dne, bude tato interakce neaktivní - viz. obrázek níže.




Interakce se aktivuje až po odpracování  pracovního dne, v osm hodin večer.
Po návratu z práce je opět neaktivní a aktivuje se v osm hodin večer.




Simíkovi zůstal po návratu z práce status, že je v práci.
Zkoušela jsem opakovaně. Zřejmě se jedná o chybu.



Voláním klientovi může Simík například získat náladovku Úspěšný obchod.




Nebo naopak  Zkažený obchod




8. pracovní pozice

Prezident


 


Úkoly pro povýšení

- dosáhnout 8. úrovně v dovednosti charisma
- dosáhnout 6. úrovně v dovednosti logika
- mít pracovní výkon na maximum
- volat klientům  - denní úkol


V inventáři domácnosti najdete kariérní předmět  Knihovna Šéfotron




K dispozici je nové oblečení v nástroji Vytvořit Simíka.





9. pracovní pozice

Generální ředitel


 


Úkoly pro povýšení

- dosáhnout 10. úrovně v dovednosti charisma
- dosáhnout 8. úrovně v dovednosti logika
- mít pracovní výkon na maximum
- volat klientům  - denní úkol


V inventáři domácnosti najdete kariérní předmět Židle pro hosty managementu




10. pracovní pozice

Obchodní magnát



 




Úkoly pro povýšení

- mít pracovní výkon na maximum
- splnit denní úkol


V inventáři domácnosti najdete kariérní předmět  Pracovní stůl Šéfotron





_______________________________________


Bonus Management


Má-li Simík pocit, že si zaslouží speciální finanční bonus, může zkusit požádat zaměstnavatele.
Žádost je třeba učinit telefonicky.
Zaměstnavatel může a nemusí žádosti vyhovět.



Odpovědět | Témata
Otevřít tento příspěvěk v zobrazení vlákno
|

Re: Byznysmen

moni
Administrátor
Tento příspěvek byl aktualizován .

Téma dokončeno.



Máte-li ke kariéře Byznysmen poznatky, které zde nejsou uvedeny, uveďte je prosím do komentáře.

Děkujeme